คำค้นยอดนิยม
PChome Thai
สินค้าไต้หวันเยอะที่สุดในไทย

รถเข็นยังว่าง

การแจ้งแตือน

ลงชื่อเข้าใช้เพื่อดูการแจ้งเตือน

幫助主題
ศูนย์ช่วยเหลือวิธีสมัครสมาชิก

เปิดร้าน: ผู้ขายแบบธุรกิจ

STEP 01. เมื่อเข้าสู่ระบบแล้ว เมนู ‘บริการผู้ขาย’ จะอยู่มุมบนขวาของเว็บไซต์

STEP 01. เมื่อเข้าสู่ระบบแล้ว เมนู ‘บริการผู้ขาย’ จะอยู่มุมบนขวาของเว็บไซต์ STEP 01. เมื่อเข้าสู่ระบบแล้ว เมนู ‘บริการผู้ขาย’ จะอยู่มุมบนขวาของเว็บไซต์

STEP 02. หลังจากใส่ข้อมูลร้านค้าและยอมรับเงื่อนไขการใช้บริการเรียกชำระเงินแทน บริการ PChomePay จะเปิดใช้งานอัตโนมัติ

STEP 02. หลังจากใส่ข้อมูลร้านค้าและยอมรับเงื่อนไขการใช้บริการเรียกชำระเงินแทน  บริการ PChomePay จะเปิดใช้งานอัตโนมัติ STEP 02. หลังจากใส่ข้อมูลร้านค้าและยอมรับเงื่อนไขการใช้บริการเรียกชำระเงินแทน  บริการ PChomePay จะเปิดใช้งานอัตโนมัติ

STEP 03. ใส่หมายเลขโทรศัพท์มือถือเพื่อรับ OTP (One Time Password)

STEP 03. ใส่หมายเลขโทรศัพท์มือถือเพื่อรับ OTP (One Time Password) STEP 03. ใส่หมายเลขโทรศัพท์มือถือเพื่อรับ OTP (One Time Password)

STEP 04. หากลงทะเบียนเป็นผู้ขายสำเร็จ เว็บไซต์จะไปหน้า ‘บริการผู้ขาย’ ทันที

STEP 04. หากลงทะเบียนเป็นผู้ขายสำเร็จ เว็บไซต์จะไปหน้า ‘บริการผู้ขาย’ ทันที STEP 04. หากลงทะเบียนเป็นผู้ขายสำเร็จ เว็บไซต์จะไปหน้า ‘บริการผู้ขาย’ ทันที

STEP 05. โปรดทราบว่าหากต้องการถอนเงินเข้าบัญชีธนาคารนิติบุคคล คุณจำเป็นต้องลงทะเบียนเป็นผู้ขายแบบนิติบุคคล

STEP 05. โปรดทราบว่าหากต้องการถอนเงินเข้าบัญชีธนาคารนิติบุคคล คุณจำเป็นต้องลงทะเบียนเป็นผู้ขายแบบนิติบุคคล STEP 05. โปรดทราบว่าหากต้องการถอนเงินเข้าบัญชีธนาคารนิติบุคคล คุณจำเป็นต้องลงทะเบียนเป็นผู้ขายแบบนิติบุคคล

STEP 06-1. ใส่ข้อมูลร้านค้าและอัปโหลดหนังสือรับรองบริษัท (อายุไม่เกิน 6 เดือน) ทั้งนี้หากผู้มีอำนาจลงนามถือสัญชาติไทย คุณต้องอัปโหลดภาพถ่าย/สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มีอำนาจลงนามด้วย โปรดตรวจสอบให้มั่นใจอีกครั้งว่าชื่อบัญชีธนาคารตรงกับนิติบุคคลที่ปรากฏบนหนังสือรับรองบริษัท หากไม่เช่นนั้นคำสั่งถอนเงินอาจล้มเหลว

STEP 06-1. ใส่ข้อมูลร้านค้าและอัปโหลดหนังสือรับรองบริษัท (อายุไม่เกิน 6 เดือน) ทั้งนี้หากผู้มีอำนาจลงนามถือสัญชาติไทย คุณต้องอัปโหลดภาพถ่าย/สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มีอำนาจลงนามด้วย โปรดตรวจสอบให้มั่นใจอีกครั้งว่าชื่อบัญชีธนาคารตรงกับนิติบุคคลที่ปรากฏบนหนังสือรับรองบริษัท หากไม่เช่นนั้นคำสั่งถอนเงินอาจล้มเหลว STEP 06-1. ใส่ข้อมูลร้านค้าและอัปโหลดหนังสือรับรองบริษัท (อายุไม่เกิน 6 เดือน) ทั้งนี้หากผู้มีอำนาจลงนามถือสัญชาติไทย คุณต้องอัปโหลดภาพถ่าย/สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มีอำนาจลงนามด้วย โปรดตรวจสอบให้มั่นใจอีกครั้งว่าชื่อบัญชีธนาคารตรงกับนิติบุคคลที่ปรากฏบนหนังสือรับรองบริษัท หากไม่เช่นนั้นคำสั่งถอนเงินอาจล้มเหลว

STEP 06-2. หากผู้มีอำนาจลงนามเป็นคนต่างชาติ ให้อัปโหลดสำเนาหนังสือเดินทางของผู้มีอำนาจลงนาม

STEP 06-2. หากผู้มีอำนาจลงนามเป็นคนต่างชาติ ให้อัปโหลดสำเนาหนังสือเดินทางของผู้มีอำนาจลงนาม STEP 06-2. หากผู้มีอำนาจลงนามเป็นคนต่างชาติ ให้อัปโหลดสำเนาหนังสือเดินทางของผู้มีอำนาจลงนาม