คำค้นยอดนิยม
PChome Thai
สินค้าไต้หวันเยอะที่สุดในไทย

รถเข็นยังว่าง

การแจ้งแตือน

ลงชื่อเข้าใช้เพื่อดูการแจ้งเตือน

幫助主題
ศูนย์ช่วยเหลือคำถามที่พบบ่อย

ผู้ซื้อ-ส่งจากต่างประเทศ

ฉันจะรู้ได้อย่างไรว่าสามารถสั่งซื้อสินค้าชิ้นนี้ทางออนไลน์ได้

Linktel คือผู้ให้บริการจัดซื้อสินค้าจากต่างประเทศมายังประเทศไทย เมื่อคุณมอบหมายให้ Linktel เป็นผู้จัดซื้อสินค้าหรือบริการที่คุณต้องการ จากผู้ขายในต่างประเทศ (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “สินค้าที่จัดซื้อ”) ในนามของคุณ สินค้าดังกล่าวจะถูกส่งถึงคุณด้วยวิธีการจัดส่งที่ได้ตกลงกัน คุณจะเห็นสัญลักษณ์ “ผู้ช่วยจัดซื้อ” ในหน้าสินค้า โดยสินค้าดังกล่าวจะระบุว่า “ส่งจากไต้หวัน” ก่อนทำการสั่งซื้อโปรดคลิกอ่าน“เงื่อนไขการสั่งซื้อออนไลน์” เมื่อคุณยืนยันการซื้อ หมายความว่าคุณยอมรับเงื่อนไขดังกล่าวแล้ว

สินค้าที่สั่งซื้อจากต่างประเทศมีค่าธรรมเนียมอะไรบ้าง

กรณีที่คุณสั่งซื้อสินค้าที่จัดส่งจากต่างประเทศ นอกจากราคาสินค้าแล้ว อาจมีค่าธรรมเนียมต่อไปนี้:

 • ค่าธรรมเนียมการจัดส่งระหว่างประเทศ

อัตราค่าธรรมเนียมดังกล่าวขึ้นอยู่กับประเทศต้นทางการจัดส่ง วิธีการจัดส่ง และลักษณะหีบห่อ

ผู้จัดส่งบางรายจะรวมภาษีและค่าธรรมเนียมศุลกากรไว้ในค่าบริการส่งสินค้าระหว่างประเทศแล้ว ในขณะที่บางรายจะให้ผู้ซื้อจ่ายภาษีและค่าธรรมเนียมศุลกากรเอง

ค่าบริการจัดส่งทีระบุว่า "รวมภาษี" หมายถึงค่าบริการที่รวมภาษีและค่าธรรมเนียมศุลกากรแล้ว ส่วนค่าบริการจัดส่งที่ "ผู้ซื้อจ่ายภาษีเอง" หมายความว่าหากสินค้านั้นต้องผ่านขั้นตอนทางศุลกากร ผู้ซื้ออาจต้องเป็นผู้ดำเนินการจ่ายภาษีและค่าธรรมเนียมเอง

 • ภาษีอากรขาเข้า

สินค้าที่นำเข้ามาในประเทศไทยจะต้องผ่านพิธีการทางศุลกากร และอาจมีการเรียกเก็บอากรขาเข้า หรือภาษีร้อยละ 5 หรือมากกว่า ขึ้นอยู่กับมูลค่าและประเภทของสินค้า โดยศุลกากรจะเป็นผู้กำหนดอัตราภาษีดังกล่าว PChome Thai หรือผู้ขายไม่ได้เป็นผู้กำหนด ผู้รับสินค้าต้องเป็นผู้ดำเนินการขั้นตอนทางศุลกากรและจ่ายอากรนำเข้า (กรณีที่มีการเรียกเก็บ) ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของกรมศุลกากร Thai Customs official site

 • Service fee 6%, and 7% VAT

เมื่อคุณสั่งซื้อสินค้าจากต่างประเทศ ในเว็บของ PChome Thai คุณจะต้องมั่นใจว่าสินค้าดังกล่าวเป็นสินค้าที่สามารถนำเข้ามาในประเทศได้โดยไม่ผิดกฎหมาย

คำถาม “ภาษีล่วงหน้า” คืออะไร

สินค้าบางชนิดที่สั่งเข้ามาในประเทศไทย อาจจัดส่งโดยผู้ให้บริการหรือหน่วยงานอื่นที่สามารถดำเนินการทางศุลกากรในนามของผู้ซื้อได้ ถ้าคุณเห็นคำว่า “ภาษีล่วงหน้า” บนหน้าสินค้าหรือในหน้าชำระเงิน หมายความว่าคุณสามารถสั่งซื้อสินค้าโดยให้ผู้ให้บริการจัดส่งเป็นผู้ดำเนินการทางศุลกากรแทน หากคุณต้องการใช้บริการดังกล่าว ก็สามารถเข้าสู่ขั้นตอนการชำระเงินได้เลย หากไม่ต้องการ โปรดยกเลิกคำสั่งซื้อ

กรณีที่คำสั่งซื้อของคุณมีภาษีอากรนำเข้า เราจะประเมินภาษีคร่าวๆ และเรียกเก็บจากคุณล่วงหน้าเมื่อคุณส่งใบสั่งซื้อ ทั้งนี้ตัวเลขประมาณการอาจแตกต่างจากที่ศุลกากรเรียกเก็บ <br />กรณีที่มูลค่าภาษีต่ำกว่าที่เรียกเก็บไว้ล่วงหน้า เราจะคืนส่วนต่างให้ (มีค่าธรรมเนียมการโอนคืน) หากมูลค่าภาษีจริงสูงกว่าที่เราเรียกเก็บไว้ PChome Thai จะจ่ายส่วนต่างนั้น

วิธีการคำนวณอากรขาเข้า

พิธีการทางศุลกากรของไทยสำหรับของที่นำเข้าทางไปรษณีย์จะแตกต่างจากของที่นำเข้าโดยช่องทางอื่น หากศุลกากรระบุว่ามูลค่า CIF ของสินค้านั้นเกินกว่า 1,500 บาท จะต้องมีการชำระภาษีอากรและภาษีมูลค่าเพิ่มด้วย วิธีการคำนวณภาษีอากรขาเข้า:

 • มูลค่า CIF ของสินค้า = ราคาสินค้า + ค่าขนส่ง +ค่าประกันภัย (CIF = Cost + Insurance + Freight)
 • ภาษีอากรขาเข้า = CIF x อัตราภาษีขาเข้า

* ดูอัตราภาษีอากรขาเข้าได้ที่เว็บไซต์ของกรมศุลกากร Rate of Import Duty

 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม = (CIF + อากรขาเข้า) x 7%
 • รวมภาษีอากรและภาษีมูลค่าเพิ่ม = (2) อากรขาเข้า + (3) ภาษีมูลค่าเพิ่ม

หมายเหตุเพิ่มเติม: อากรขาเข้าของคุณอาจสูงขึ้น หากสินค้าที่คุณซื้อเป็นของที่ต้องเสียภาษีสรรพสามิตตาม พรบ.ภาษีสรรพสามิต

ระยะเวลาในการจัดส่งสินค้าระหว่างประเทศ

การจัดส่งสินค้าระหว่างประเทศอาจใช้เวลาระหว่าง 4 ถึง 12 วัน (ไม่รวมเวลาที่ผู้ขายจัดเตรียมสินค้า) แต่อาจใช้เวลานานขึ้นหากสินค้าต้องผ่านพิธีการทางศุลกากร

พิธีการทางศุลกากรและภาษีอากรขาเข้าของสินค้าที่ส่งมายังประเทศไทย

เมื่อคุณสั่งซื้อสินค้าจากต่างประเทศ ในเว็บของ PChome Thai คุณจะต้องมั่นใจว่าสินค้าดังกล่าวเป็นสินค้าที่สามารถนำเข้ามาในประเทศได้โดยไม่ผิดกฎหมาย

สินค้าที่นำเข้ามายังประเทศไทยจะต้องผ่านการตรวจโดยศุลกากร และอาจมีภาษีอากรขาเข้าหรือภาษีร้อยละ 5 หรือมากกว่า ขึ้นอยู่กับมูลค่าหรือประเภทของสินค้า

ศุลกากรจะเป็นผู้กำหนดอัตราภาษีดังกล่าว ไม่ใช่ PChome Thai หรือผู้ขาย ผู้รับสินค้าต้องเป็นผู้ดำเนินการขั้นตอนทางศุลกากรและชำระภาษีอากรนำเข้า (กรณีที่มีการเรียกเก็บ) หากไม่ดำเนินการ ผู้รับสินค้าจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบต่อความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น

ผู้จัดส่งบางรายจะรวมภาษีและค่าธรรมเนียมศุลกากรไว้ในค่าบริการส่งสินค้าระหว่างประเทศแล้ว ในขณะที่บางรายจะให้ผู้ซื้อจ่ายภาษีและค่าธรรมเนียมศุลกากรเอง

ค่าบริการจัดส่งทีระบุว่า "รวมภาษี" หมายถึงค่าบริการที่รวมภาษีและค่าธรรมเนียมศุลกากรแล้ว ส่วนค่าบริการจัดส่งที่ "ผู้ซื้อจ่ายภาษีเอง" หมายความว่าหากสินค้านั้นต้องผ่านขั้นตอนทางศุลกากร ผู้ซื้ออาจต้องเป็นผู้ดำเนินการจ่ายภาษีและค่าธรรมเนียมเอง

สินค้าบางชนิดที่สั่งเข้ามาในประเทศไทย อาจจัดส่งโดยผู้ให้บริการหรือหน่วยงานอื่นที่สามารถดำเนินการทางศุลกากรในนามของผู้ซื้อได้ ถ้าเห็นคำว่า “Import Duty Deposit” บนหน้าสินค้าหรือหน้าชำระเงิน หมายความว่าคุณสามารถสั่งซื้อสินค้าดังกล่าวโดยให้ผู้ให้บริการจัดส่งเป็นผู้ดำเนินการทางศุลกากรแทน}

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของกรมศุลกากร Thai Customs official site

สินค้าที่ไม่ได้รับอนุญาตให้ส่งเข้ามายังประเทศไทย

เมื่อคุณสั่งซื้อสินค้าจากต่างประเทศ ในเว็บของ PChome Thai คุณจะต้องมั่นใจว่าสินค้าดังกล่าวเป็นสินค้าที่สามารถนำเข้ามาในประเทศได้โดยไม่ผิดกฎหมาย

1.ของต้องห้ามและต้องกำกัดในระดับสากล เช่น:

 • ยา สารเคมีหรือเคมีภัณฑ์
 • อาวุธปืน กระสุนปืน วัตถุระเบิดหรือวัตถุไวไฟ
 • ชิ้นส่วนมนุษย์หรือปศุสัตว์
 • สินค้าลอกเลียนแบบ
 • สัตว์ป่า/พันธุ์พืชสงวน หรือผลิตภัณฑ์จากสัตว์/พืชดังกล่าว
 • ของมีค่า เช่น เงินสด ธนบัตร ตราประทับ เครื่องประดับ โลหะหรือหินมีค่า และอื่นๆ
 • ของต้องห้ามหรือต้องกำกัดอื่นๆ ที่อยู่ภายใต้เงื่อนไขของสมาคมขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ (IATA)

2.สินค้าต้องห้ามและต้องกำกัดที่ประเทศไทยกำหนด เช่น:

 • วัตถุหรือสื่อลามก
 • สินค้าที่มีตราหรือลวดลายเป็นรูปธงชาติไทย
 • เงินตรา พันธบัตรหรือเหรียญกษาปณ์ปลอม
 • ดวงตราแผ่นดิน รอยตราแผ่นดินหรือพระปรมาภิไธยดวงตราหรือรอยตราของทางราชการอันเป็นของปลอม
 • สินค้าละเมิดลิขสิทธิ์ เช่น เทปบันทึกเสียง ซีดี วิดีโอ ซอฟท์แวร์

3.ประเทศไทยกำหนดให้ผู้นำเข้าของต้องกำกัดต้องได้รับอนุญาตจากหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้อง เช่น ยา อาหารและผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร เครื่องสำอางควบคุม วัตถุโบราณ วัตถุหรือผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับพุทธศาสนา เครื่องวิทยุคมนาคม และส่วนแห่งเครื่องวิทยุคมนาคม เป็นต้น


ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับของต้องห้ามและของต้องกำกัดได้ที่ to Thai Customs

ทั้งนี้ผู้ซื้อจะต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าสินค้าที่จะสั่งซื้อนั้นสามารถนำเข้ามายังประเทศของตนได้โดยไม่ผิดกฎหมาย

ฉันจะยกเลิกคำสั่งซื้อได้หรือไม่ หากส่งใบสั่งซื้อผ่านทางผู้ช่วยจัดซื้อไปแล้ว
 • หากส่งคำสั่งซื้อแล้วแต่ยังไม่ได้ชำระเงิน คุณสามารถคลิก “ยกเลิก” ได้ทันที เราจะแจ้งให้ผู้ขายทราบ
 • หากชำระเงินแล้ว แต่ผู้ขายยังไม่ได้จัดส่งสินค้า โปรดคลิก “ขอเงินคืน” เราจะแจ้งให้ผู้ขายทราบ ทั้งนี้หากคุณไม่ได้ยกเลิกการสั่งซื้อเพราะสินค้าหมดสต็อก คุณอาจไม่ได้รับเงินค่าธรรมเนียมและภาษีมูลค่าเพิ่มคืน
 • หากร้านค้าที่ไต้หวันได้จัดส่งสินค้าแล้ว คุณจะไม่สามารถขอเงินคืนได้ ยกเว้นสินค้าที่ทางร้านส่งมาไม่ตรงกับที่สั่งซื้อ
ฉันจะขอเงินคืนอย่างไร หากได้รับสินค้าไม่ตรงกับที่สั่ง

โปรดแจ้งให้เราทราบ เพื่อยืนยันว่าสินค้าที่คุณได้รับนั้นเป็นคนละชิ้นกับที่สั่งซื้อ

เราจะติดต่อร้านค้าที่ไต้หวันและออกคูปองคืนเงินให้ หลังจากได้ข้อสรุปว่าคุณต้องส่งสินค้ากลับไปไต้หวันหรือไม่

ฉันจะได้รับใบเสร็จค่าธรรมเนียมเมื่อไร

คุณสามารถดาวน์โหลดใบเสร็จค่าธรรมเนียมการจัดส่งระหว่างประเทศได้เมื่อพ้นเวลาคุ้มครอง

ฉันอ่านภาษาจีนไม่ได้แต่ฉันอยากซื้อสินค้าจากไต้หวัน ฉันจะสอบถามร้านค้าทางไต้หวันอย่างไร

หากคุณพบปัญหาในการสั่งซื้อ โปรดส่ง url เช่น : https://www.pchome.co.th/pro/content/show/3081804454280 ไปที่ฝ่ายบริการลูกค้า Line: @pchomethai E-mail:support@pchome.co.th Tel:02-261-5037。